ഇന്ത്യൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടപടിക്രമം | ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയലുകളും പരീക്ഷാ പോയിന്റുകളും

ഞാൻ വർഷങ്ങളായി ജപ്പാനിൽ താമസിക്കുന്നു, ജാപ്പനീസ് ദേശീയത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഓപ്ഷൻ “നാച്ചുറലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ” ആണ്.

സ്വാഭാവികവൽക്കരണത്തിന് സ്റ്റേ സമയപരിധി “അനിശ്ചിതകാല” മാക്കുക മാത്രമല്ല, ജാപ്പനീസ് ജനതയെപ്പോലെ വോട്ടവകാശം നേടുകയും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പ്രശ്നകരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രകൃതിവൽക്കരണത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, സമഗ്രമായ ഒരു പ്രമാണം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ,നാച്ചുറലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുമതി നിരക്ക് 100% ഉള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്‌ക്രിവനർഎന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ അപേക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകളും പരീക്ഷാ പോയിന്റുകളും ഞാൻ വിശദീകരിക്കും.
കൂടാതെ,ടെലിഫോൺ / ഇമെയിൽപ്രകൃതിവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ consult ജന്യ കൂടിയാലോചനകളും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

ഇന്ത്യൻ പ്രകൃതിവൽക്കരണത്തിനായി വിജയകരമായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ

നാച്ചുറലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നിരവധി ആവശ്യകതകളുണ്ട്, അവ മായ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

[പ്രകൃതിവൽക്കരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസ്ഥകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ]
• വിലാസ ആവശ്യകതകൾ
• പ്രായം (20 വയസ്സിനു മുകളിൽ)
Ha പെരുമാറ്റം
• ഉപജീവന നില
<റെഫറൻസ്:നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ "പ്രകൃതിവൽക്കരണത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?">

കൂടാതെ, ജപ്പാനിൽ താമസിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കും.
നിങ്ങൾ ജപ്പാനിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും, നിങ്ങൾ പതിവായി വിദേശയാത്ര നടത്തുകയും ധാരാളം ദിവസങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോകുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സൈറ്റിൽപ്രകൃതിവൽക്കരണത്തിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വിശദീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാ ആവശ്യകതകളും വിശദമായി വിവരിക്കുന്നില്ല.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപജീവന സാഹചര്യത്തിൽ, ആവശ്യത്തിന് ഗാർഹിക വരുമാനം ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല,പെൻഷൻഅതെനികുതികുറ്റകൃത്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു.

ഈ പ്രകൃതിവൽക്കരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യകതകൾ ജപ്പാനിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ബാധകമാണ്.
“5 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ജപ്പാനിൽ ഒരു വിലാസം തുടരുന്നത് തുടരുക” എന്ന വിലാസ ആവശ്യകതയും “20 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ളവരുടെ” പ്രായ ആവശ്യകത ഒരു പ്രശ്‌നവുമല്ല.
എന്നിരുന്നാലും, മുൻകാലങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ നിയമത്തെ സ്പർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നികുതി അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട്.

പ്രകൃതിവൽക്കരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ മായ്ച്ചതിനുശേഷം ആവശ്യമായ രേഖകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

<പ്രകൃതിവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ കാണുക.നാച്ചുറലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ">

ഇന്ത്യൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷന് ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ പട്ടിക

ഒരു ഇന്ത്യൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ അപ്ലിക്കേഷന് ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്.

1. നാച്ചുറലൈസേഷൻ പെർമിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ
2. ബന്ധുക്കളുടെ രൂപരേഖ നൽകുന്ന രേഖകൾ
3. പ്രകൃതിവൽക്കരണ പ്രചോദനം
4. പുനരാരംഭിക്കുക
5. ഉപജീവനത്തിന്റെ രൂപരേഖ വിവരിക്കുന്ന രേഖകൾ
6. ബിസിനസ്സിന്റെ രൂപരേഖ വിവരിക്കുന്ന രേഖകൾ
റെസിഡന്റ് കാർഡ് പകർപ്പ്
8. ദേശീയത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ
9. രക്തബന്ധം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകൾ
10. നികുതി അടയ്ക്കൽ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ
11. വരുമാനത്തിന്റെ തെളിവ്
12. താമസസ്ഥലം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ
ഉറവിടംനീതിന്യായ മന്ത്രാലയം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ "പ്രകൃതിവൽക്കരണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്?">

ഒരു വിദഗ്ദ്ധനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ പ്രകൃതിവൽക്കരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടപടിക്രമം സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
എന്നിരുന്നാലും, രേഖകൾ നേടാൻ സമയമെടുക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട്. കേസിനെ ആശ്രയിച്ച്, പ്രാദേശിക സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
ഒരു മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രമാണങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം.

ശേഖരിച്ച രേഖകൾ അപൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ, പ്രകൃതിവൽക്കരണ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ അനുവദനീയമല്ല.
ഒരു തികഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ സ്വയം വെല്ലുവിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വിസ പിന്തുണാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഇന്ത്യയിൽ നൽകിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ജാപ്പനീസ് വിവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ

ഇന്ത്യയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രാദേശിക, ഇംഗ്ലീഷ് രേഖകളും ഒരു ജാപ്പനീസ് വിവർത്തനത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ക്ലൈമ്പിൽ, ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്‌ക്രി‌വീനർ കോർപ്പറേഷൻ, അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സ്‌ക്രി‌വീനർമാർ, ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാഫ് എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.
തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ പ്രമാണ വിവർത്തനങ്ങളും അഭ്യർത്ഥിക്കാം.
പ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച്, സ്ഥിരവും സുഗമവുമായ പ്രകൃതിവൽക്കരണ അപ്ലിക്കേഷനുകളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

വിസ പിന്തുണയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്‌ക്രൈവർ എന്ന നിലയിൽ വിശ്വസനീയമായ പിന്തുണ ഉള്ളടക്കം

ക്ലൈമ്പിലെ എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്‌ക്രൈവർമാർക്കും “ഇമിഗ്രേഷൻ, ഇമിഗ്രേഷൻ സേവനങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത” ഉണ്ട്.
പ്രത്യേക അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ആവശ്യമായ രേഖകൾ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഉപദേശം നൽകും.
കൂടാതെ, ആപ്ലിക്കേഷന് മുമ്പായി അഭിമുഖങ്ങൾ, ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ പരിശോധനകൾ എന്നിവ പോലുള്ള കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും.
ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ലീഗൽ അഫയേഴ്സ് ബ്യൂറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ജാപ്പനീസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം അപേക്ഷാ രേഖകൾ ശേഖരിക്കാനും കഴിയും.
ഇത് ഒരു പ്രധാന പ്രകൃതിവൽക്കരണ ആപ്ലിക്കേഷനായതിനാൽ, മന peace സമാധാനം ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്.
ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വയം പരിഗണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രൊഫഷണൽ പിന്തുണ നേടാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യക്കാർ‌ക്കായുള്ള നാച്ചുറലൈസേഷൻ‌ ആപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ‌ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ‌ ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

<ഇന്ത്യൻ പ്രകൃതിവൽക്കരണ അപ്ലിക്കേഷൻകൺസൾട്ടേഷനും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക>

പേജ് TOP